Rea!

90 dagar av tillfrisknande

129.00kr

Artikelnr: 780 Kategori:

Beskrivning

Den här boken är en arbetsbok som kan användas på flera sätt. För dig som själv är beroende eller alkoholist så kan den användas för att fördjupa, förstärka och bredda din syn på ditt eget tillfrisknande. Den är också för dig som arbetar med beroende, såsom behandlare, socialarbetare, psykolog, läkare, kriminalvårdare eller kurator, där boken kan användas som material för arbetsuppgifter inför behand- lingstillfällena. Den kan också vara intressant för dig som vill sätta dig in i hur 12-stegsmodellen fungerar och grunderna i 12-stegsfilo- sofin. Boken kan också användas i utbildningssyfte och kan vara en del av utbildningar eller kurser för exempelvis behandlingsassistent, socialpedagoger, socionomer eller alkohol- och drogterapeuter. Syftet med boken är att öka kunskapen om beroendesjukdomen och 12-stegsmodellen och hur den kan vara ett viktigt redskap för att hitta nykterhet, drogfrihet och spelfrihet.